Comment on page

Introductie

Headease en VZVZ werken sinds 2019 aan het automatiseren (continuous integration) en optimaliseren van de Koppeltaal Adapters. In deze samenwerking heeft VZVZ de wens geuit om automatisch Koppeltaal berichten te kunnen valideren. Daar Headease reeds een dergelijke service voor interne doeleinden beschikbaar had, hebben wij besloten om deze extern beschikbaar te stellen.
De validatieservice is een tool om te controleren of uw Koppeltaal-bericht technisch voldoet aan de huidige Koppeltaal-specificaties . De service maakt gebruik van Swagger en is een SaaS-oplossing.
IT-deelnemers kunnen testberichten invoeren in de service. De validatieservice geeft direct aan of het bericht voldoet of een fout bevat. De service slaat het testbericht tijdelijk op voor verwerking en verwijdert het bericht vervolgens weer.
Deze service heeft een groot aantal voordelen t.o.v. de huidige situatie, waarbij berichten handmatig gevalideerd moeten worden:
1. Tijd- en kostenbesparing testteam (Lagere test- en beheerskosten)
Het Koppeltaaltestteam heeft aangegeven dat het handmatig beoordelen van berichten en applicaties onacceptabel is. Het handmatig testen en accepteren van applicaties en adapters is zeer tijdrovend en foutgevoelig:
 • Een update naar een nieuwe KT versie: 20 applicaties, gemiddeld 3 berichten per applicatie, 2 uur per bericht = 120 uur.
 • Het toelaten van een nieuwe applicatie is afhankelijk van het aantal berichten dat deze ondersteunt, maar zie bovenstaand voorbeeld.
 • Wanneer een applicatie haar KT-specificatie uitbreidt dient deze opnieuw goedgekeurd te worden door het testteam.
2. Snellere aansluittijd nieuwe leveranciers en daarmee kostenbesparend
3. Kwaliteit, integriteit en schaalbaarheid van Koppeltaal als oplossing
 • Gemakkelijker ontwikkelproces voor aansluitende leveranciers Doordat ontwikkelaars en testers gebruik kunnen maken van de validatie, kunnen zij al in het ontwikkelproces toetsen of de implementatie overeenkomt met de Koppeltaal specificatie.
 • Het Koppeltaal testteam kan op de validatieservice gemakkelijk zien of partijen daadwerkelijk de juiste berichten en inhoud versturen. Momenteel moeten zij met de hand berichten van de server afhalen en controleren op de correctheid.
 • Validatie tijdens de CI-cyclus voorkomt dat er build artifacts ontstaan die ongeldige berichten versturen / verwerken. Bij een handmatige fout op bericht validatie zou een incorrecte build artifact zelfs gereleased kunnen worden en voor problemen op productie kunnen zorgen.
4. Snellere releasecycli
 • Door automatisch inzichtelijk te maken wat het resultaat van berichten is, hoeven leveranciers geen tijdrovende ketentests met het Koppeltaal testteam uit te voeren.

Omschrijving van de service

1.Bericht-validatie
 • Validatie van alle XML & JSON KT berichten tegen de geldende Koppeltaal specificaties.
 • Validatie van 1.3.3 en/of 1.3.5 berichten
 • Response van validatie-service geeft de fout(en) in het bericht terug.
2. Ondersteunde berichten V1 (Huidige versie)
 • CreateorUpdateCareplan
 • ActivityStatus
 • CreateOrUpdatePatient
 • CreateOrUpdatePractitioner
 • CreateOrUpdateRelatedPerson
 • Aanmaken / updaten ActivityDefinition
Toegang tot de validatieservice
Wilt u gebruik maken van de service? Voor toegang kunt u een aanvraag indienen via [email protected].
Last modified 2yr ago